Преподаватель

sert2«1C:Преподаватель»   որակավորում ստանում են այն մասնագետները, ովքեր աշխատում են սերտիֆիկացված ուսուցման կենտրոններում և անցել են հատուկ դասավանդման վերապատրաստում:«One Soft» կազմակերպությունը, հանդիսանալով սերտիֆիկացված ուսուցման կենտրոն, բացի ուսուցանողի առկայությունից նաև ապահովում է ուսումնական կենտրոնին բնորոշ մի շարք առանձնահատկություններ` ուսումնական նյութեր, թարմացված ծրագրային փաթեթներ և այլն: