1C: Ուսուցում

ser31«One Soft» ընկերությունը, ծրագրի ներդրման հետ մեկտեղ, տրամադրում է ծրագրերի ուսուցման ծառայություններ: «One Soft»-ի գործընկերը ուսուցման ոլորտում հանդիսանում է «Օպտիմում» ուսումնական կենտրոնը, որը հանդիսանում է 1C-ի հավաստագրված ուսուցման կենտրոն (1C Центр Сертифицированного Обучения(ЦСО)):

«Օպտիմում»-ը Անդրկովկասում միակ ուսումնական կենտրոնն է, որը առաջարկում է «1C: Հաշվապահություն», «1C: Առևտրի կառավարում» և «1C: Ծրագրավորում» «1C»-ի կողմից հավաստագրված դասընթացներ:

Հավաստագրված ուսումնական կետրոնի առավելություններն են`

  • Մասնագիտական խորհրդատվություն
  • Ուսուցման իրականացում համաձայն 1C-ի կողմից տրամադրվող մեթոդական և մեթոդաբանական ուղեցույցերի
  • Լիցենզավորված ծրագրային փաթեթների կիրառում
  • Մշտապես ծրագրային թարմացումներ
  • Մասնակիցներին համապատասխան ուսումնական նյութերի և գրքերի տրամադրում
  • 1C-ի կողմից տրամադրվող վկայական ուսումնական ծրագրի ավարտին