1С: Հաշվապահություն 8

Hashvapahutyun-8Ծրագիրը կիրառվում է հաշվապահական և հարկային հաշվառման համար` համաձայն գործող ՀՀ օրենսդրության և օրենսդրական ակտերի:

Ծրագրային փաթեթը նախատեսված է ինչպես միաբնույթ (պարզ) գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների համար, այնպես էլ բազմաբնույթ գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների համար, որոնք ունեն հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկություններ:

Ծրագրային փաթեթը թույլ է տալիս իրականացնել`

 • Եկամուտների և ծախսերի հաշվառում ամբողջական կազմակերպության համար, ինչպես նաև ստորաբաժանումներով
 • Բանկի, դրամարկղի և դրամական հոսքերի հաշվառում
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների հաշվառում
 • Կադրային հաշվառում և աշխատավարձերի հաշվարկ
 • Պահեստի և առևտրի հաշվառում
 • Հիմնական միջոցների հաշվառում
 • Համակարգում հարկային հաշվետվությունների ձևավորում
 • Տվյալների որոնում` տեքստային որոնման ամբողջական կազմով
 • Ինտեգրացիա ՊԵԿ-ի e-Invoicing և հաշվետվությունների էլ. համակարգերի հետ
 • Ինտեգրացիա ՀԾ Ինտերնետ-Բանկ համակարգի հետ
 • Տվյալների մուտքի կառավարում` հիմնված օգտագործողի դերի վրա