1C: Կոմպլեքս սպասարկում

ser211C-ի կոմպլեքս սպասարկումն իրականացնում են սերտիֆիկացված ծրագրավորողները, խորհրդատուներն ու հաշվապահները: Լիարժեք սպասարկումը Ձեզ զերծ կպահի ծրագրային և ինֆորմացիայի մուտքագրման սխալներից՝ ապահովելով ընկերության բնականոն աշխատանքը:

Ծառայությունը ներառում է՝

  • 1C-ի պարբերական թարմացումներ՝ ՀՀ օրենսդրության փոփոխություններին համընթաց
  • 1C-ի համապատասխանեցում Ձեր ընկերության պահանջներին
  • Հեռահար(remote) և հեռախոսային օնլայն խորհրդատվության տրամադրում
  • Խորհրդատուների օգնություն ծրագրի շահագործման ընթացքում
  • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների ձևավորման ընթացքում օգնություն, ինֆորմացիայի մուտքագրման սխալների ուղղում
  • Ծրագրերի ուսուցում՝ Ձեր իրական տվյալների հիման վրա