1C ծրագրավորող

 

Աշխատանքի նկարագրություն

  • 1C ծրագրավորման լեզվով համապատասխան ծրագրային փոփոխությունների կատարում 

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ 

  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն (կարող են դիմել նաև մագիստրատուրայի ուսանողները),
  • Ծրագրավորման բազային գիտելիքներ,
  • Ռուսերենի լավ իմացություն,
  • Ուժեղ տրամաբանություն և արագ սովորելու ունակություններ,
  • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
  • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում: