1C: Դրամական միջոցներ

dengiԾրագիրը թույլ է տալիս առանց համակարգչի վարժ իմացության կառավարել անձնական և ընտանեկան ֆինանսները: Ֆինանսներ ասելով նկատի ունենք՝
Կանխիկ գումարներ
Ներդնումներ բանկում
Վարկային քարտեր
Ծրագրի օգնությամբ դուք կարող եք՝

  • Վերահսկել Ձեր պարտքերն և մարման ժամկետները
  • Պլանավորել  միանվագ և պաբերական ծախսերը, ինչպես նաև ստեղծել ծախսերի ժամանակացույց
  • Կուտակել գումար հատուկ նպատակով և հնարավորություն ունենալ տնտեսել Ձեր ազատ միջոցները
  • Ստեղծել բյուջե

1C: Դրամական միջոցներ 8 ծրագիրի օգնությամբ դուք կարող եք կոնկրետ իմանալ, թե ինչ նպատակներով են ծախսվել դրամական միջոցները, որքան գումար է անհրաժեշտ խնայել նշված ժամկետում ցանկալի գնումներ կատարելու համար և վերահսկել պարտքերի մարումը:
Վերահսկե՛ք Ձեր եկամուտներն ու ծախսերը, կատարե՛ք պլանավորված գնումներ: