1С: ERP Ձեռնարկությունների կառավարում 8

Artadrakan-kazmakerputyan-karavarumԾրագրային փաթեթը թույլ է տալիս ստեղծել միասնական տեղեկատվական տիրույթ,որը ներկայացնում է ձեռնարկության գործունեության ֆինանսատնտեսական հատվածը` ներառելով հիմնական բիզնես գործընթացները: Մուտքը տվյալների բազա ապահովվում է աստիճանական համակարգով` հաշվի առնելով տվյալ օգտագործողի դերը:

Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծությունը ներառում է հաշվապահական հաշվառում, հարկային հաշվառում և կառավարչական հաշվառում:

Այն թույլ է տալիս կազմակերպության ղեկավարությանը ստանալ մրցակցության բարձրացմանն ուղղված տեղեկատվություն ձեռնարկության ռեսուրսների ճիշտ պլանավորման, կառավարման  և վերլուծության համար, իսկ միջին օղակի մենեջերներին հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ իրականացնել ձեռնարկության ամենօրյա կառավարումը:

ERP Ձեռնարկությունների կառավարում 8 ծրագրային փաթեթը թույլ է տալիս ավտոմատացնել կազմակերպության հետևյալ ուղղությունները և ստորաբաժանումները`

 • Տնտեսական պլանավորման բաժին
 • Արտադրական բաժին
 • Վաճառքի բաժին
 • Մարքեթինգի բաժին
 • Նյութերի պահեստներ
 • Պատրաստի արտադրանքի բաժին
 • Նյութատեխնիկական ապահովման բաժին
 • Հաշվապահություն
 • Կադրերի բաժին
 • Աշխատանքի բաժանման և զբաղվածության բաժին
 • ՏՏ բաժին
 • Տեղեկատվական-վերլուծական բաժին
 • Ադմինիստրատիվ-տնտեսական բաժին