Профессионал

12«1С:Профессионал» հավաստագիրը պաշտոնապես հաստատում է, որ անհատը կարող է իր աշխատանքում արդյունավետ կերպով օգտագործել առավել տարածված ավտոմատացված հաշվապահության, առևտրի և պահեստների, կառավարման հաշվառման և աշխատավարձի հաշվարկման ծրագրերի հնարավորությունների ողջ սպեկտրը:

Հավաստագիրը տրամադրվում է 1C կազմակերպության կողմից՝ համակարգչային թեստավորման արդյունքում: Պրոֆեսիոնալի հավաստագրերը տրամադրվում են առանձին ընդհանրական ծրագրային փաթեթների համար, ինչպես նաև տեղային լուծումների համար: