1С: Մանրածախ վաճառք 8

upravlenie-nebolshoy-firmoyԾրագիրը նախատեսված է մանրածախ վաճառակետերի  (խանութների), ինչպես նաև մանրածախ ցանցի բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համար:

Ծրագիրը կապ է ապահովում տարբեր առևտրային սարքավորումների հետ և կարգավորվում է Ձեր բիզնեսին համապատասխան: Իսկ մի քանի կետերի հետ աշխատանքը, թույլ է տալիս ապահովել վաճառքների և ապրանքի վերահսկողություն:

Ավրոմատացվում են առևտրային կազմակերպության հինական բիզնես գործընթացները՝

 

  • Վաճառքի վերլուծություն և մատակարարներին պատվերների ձևավորում՝ ընթացիկ մնացորդների հիման վրա
  • Պատվերների առաքման վերահսկողություն՝ ըստ մատակարարին պատվերների
  • Գների նշանակում ապրանքի ընդունման ժամանակ և մնացորդների վերագնահատում
  • Զեղչերի և կուտակային զեղչերի կառավարում
  • Մանրածախ վաճառք
  • Ապրանքների շարժի ստուգում, գնորդներից և մատակարարներին ապրանքների վերադարձման պատճառների վերլուծություն, ապրանքների դուրսգրում:
  • Աշխատանքային ժամերի և վաճառողների վաճառքների պլանավորում և հաշվառում
  • Ձեռնարկության գործունեության վերլուծություն

Բացի այն, որ ծրագիրը կարող է օգտագործվել առանձին, այն հնարավորություն ունի համատեղ աշխատել նաև 1C:հաշվապահություն և 1C: Առևտրի կառավարում ծրագրերի հետ: Բոլոր կոնֆիգուրացիաների միջև տվյալների փոխանակման արդյունքում կարող է ստեղծվել բարդ տեղեկատվական ցանց, որը կբավարարի ցանկացած կազմակերպության պահանջմունքները: