Специалист

sert3«1С:Специалист » վկայականը տրամադրվում է հատուկ տեխնիկական ուղղվածությամբ առաջադրանքի լուծման արդյունքում առաջատար մասնագետին, ով աշխատում է «1C» կազմակերպության գործընկեր կազմակերպություններից որևէ մեկում: