Մեր մասին

Մեր մասինО нас

Կազմակերպությունը, հանդիսանալով 1C-Ֆրանչայզինգ ցանցի ներկայացուցիչ,
տրամադրում է մի շարք ծառայություններ և ապրանքներ, որոնք օգնում են
ավտոմատացնել և արդյունավետ կերպով կազմակերպել հաշվապահությանն
ու հարակից ոլորտին առնչվող հաշվարկները:
Կազմակերպությունը մասնագիտացած է հետևյալ հիմնական փաթեթների
ուղղությամբ`

 • 1С: Հաշվապահություն 8
 • 1C: Առևտրի կառավարում 8
 • 1С: Աշխատավարձի և անձնակազմի կառավարում 8
 • 1С: Փաստաթղթաշրջանառություն 8
 • 1С: Արտադրական կազմակերպության կառավարում 8

Մեր հիմնական սկզբունքներ են`

 • Անհատական մոտեցում հաճախորդներին
 • Մասնագիտական աջակցություն և խորհրդատվություն

Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները`

 • Հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման ավտոմատացման լուծումներ 1C 8.3 հենքի վրա
 • Ցանկացած բարդության բիզնես գործընթացների ավտոմատացման վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետությանն ուղղված աշխատանքներ
 • 1C-ի պարբերական թարմացումներ ՀՀ օրենսդրության փոփոխություններին համընթաց
 • 1C-ի համապատասխանեցում Ձեր ընկերության պահանջներին
 • Հեռահար(remote) և հեռախոսային օնլայն խորհրդատվության տրամադրում
 • Խորհրդատուների օգնություն ծրագրի օգտագործման ընթացքում
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների ձևավորման ընթացքում օգնություն՝ տեղեկատվության մուտքագրման սխալների ուղղում
 • Ծրագրերի ուսուցում՝ Ձեր իրական տվյալների հիման վրա
 • Ուսուցման իրականացում՝ համաձայն 1C-ի կողմից տրամադրվող մեթոդական և մեթոդաբանական ուղեցույցերի, գործընկեր կազմակերպության միջոցով
 • Լիցենզավորված ծրագրային փաթեթների տրամադրում
 • Ծրագրային թարմացումներ