1C խորհրդատու

 

Հայտարարում ենք մրցույթ 1C առևտրի կառավարման համակարգերի սպասարկող-խորհրդատուի թափուր հաստիքի համար:

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Իրականացնել առևտրային ոլորտի բիզնես գործընթացների ուսումնասիրություն,
 • Իրականացնել հաճախորդների խորհրդատվություն, պարզել ծրագրային խնդիրների առաջացման պատճառներն ու օգնել լուծել դրանք
 • Ծրագրավորողներին առաջադրել ծրագրայինլուծումպահանջողխնդիրները,
 • Ծրագրերի ներդրման փուլում հաճախորդներիհետ կազմակերպել հանդիպումներ, գրանցել պահանջներըևառաջարկները, որոշել խնդիրների հանձնման վերջնաժամկետները, կազմել տեխնիկական առաջադրանքներ, հետևել խնդիրների կատարմանը
 • Սահմանված ժամկետներում ստուգել կատարվածխնդիրներն ուհանձնելհաճախորդներին

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական,հաշվապահականկամ մաթեմատիկականկրթություն (կարող են դիմել նաև մագիստրատուրայի ուսանողները),
 • Համակարգչային գիտելիքներ` MS Word, Excel,
 • Ռուսերենի լավ իմացություն,
 • 1C համակարգի և անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Միջանձնային հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություն,
 • Ուժեղ տրամաբանություն և արագ սովորելու ունակություններ,
 • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

 

 

Հետաքրքված անձինք ինքնակենսագրականները կարող են ուղարկել hr@onesoft.am էլ.hասցեին՝ թեմա բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը  (1C համակարգերի սպասարկող-խորհրդատու):